fundamentální analýza akcií

    Home - index
    Akcie Evropa
    Akcie Čechy
    Akcie USA
    Akcie různé
    Dividendy stále
    Indexy
    Fondy
    Technická analýza
    Fundamentální analýza
    Moudrosti
    Expert investice
    ♠ ♥ ♣ ♠ ♥ ♣
    Diskuse otázky odpovědi
    Zima sníh mráz
   nr1a.com/AKCIE = akcie Evropa USA Cechy
Fundamentální analýza akcií :
Jaké koupit akcie : Nejlepší je koupit akcie s P/S pod 1 , P/B pod 1 , P/E kolem 10 , od podniku s růstem ročního zisku desítky procent. P/E/G = PEG 0,1 až 0,8. Německy KUV pod 1 , KBV pod 1 , KGV kolem 10. Při nákupu akcie by mělo býti maximálně P/E 16 u netechnologických a maximálně P/E 20 u technologických akcií , ale tehdy by měl zisk podniku více než +20% ročně růsti = aspoň G 20% , aby bylo P/E/G pod 1 ( ten rust zisku neplatí pro dlouholetou investici jen pro dividendy , tam staci prumerne +10% rocne poslednich 15 let ). Maximálně bráti akcie s P/S 2 a P/B 3. Není třeba nic počítat , údaje se najdou v tisku a v internetu. Na velký úspěch s akciemi stačí rozum 11-letých školáků z 5. třídy. Od 8. třídy ZDŠ by bylo dobré dbáti na to , aby cizí kapitál podniku nebyl větší než vlastní kapitál a při tom aspoň ROE 15. Cizí kapitál by měl býti maximálně 2x vyšší než vlastní , ale pak by bylo dobré už ROE nad 15. To neplatí pro banky , kde bývá cizí kapitál (= peníze klientů v bance ) i 20x vyšší než vlastní kapitál banky.
P/E = KGV = kurz / zisk podniku. P/B = P/BV = KBV = kurz / účetní hodnota. P/S = KUV = kurz / tržba podniku. ROE = zisk podniku / účetní hodnota x 100 = rentabilita vlastního kapitálu = return on equity = Eigenkapitalrendite. Netto roční zisk podniku na 1 akcii = EPS = earnings per share = Gewinn pro Aktie = Ergebnis.
Nekupovat akcie v trendu klesajícím.
Kdy prodat akcie : Pokud nedrzíme akcie dlouhodobe jen pro dividendy, mohly by se prodat, kdyz podniky prestanou zvysovat zisk, nebo kdyz jsou akcie nebezpecne predrazené jako asi P/E 30, P/S 3 , P/B 5. Ale neprodávat akcie se ztrátou, proto nebyly koupeny.
Tyto fundamentalní hodnoty jsou na www.onvista.de , americké akcie také na finance.yahoo.com

fundamentals EU     fundmentals USA
zprávy o podnicích německy + anglicky     bilance + výkaz zisku a ztráty GuV

1 Euro = Dolarů

Co je to brutto ? Co znamená netto ? Brutto je celková hrubá hodnota. Netto je čistá hodnota, která vznikne, když se z brutto hodnoty odečtou výdaje nebo váha obalu tara. Netto = brutto - výdaje. Netto = brutto - tara. Brutto = netto + výdaje. Brutto = netto + tara.


Site Meter